slide 4


Плакати на любими герой, изпълнители, музиканти, актьори, писатели, худажници, вдъхновители….